Regulamin globalny sieci Slimestart i serwerów jej podporządkowanych

1. Regulamin zobowiązujący właścicieli podserwerów

§1. Zabrania się powstrzymywać administracje która chce się zrekrutować na kilku podserwerach

§2. Zabrania się nadużywania komendy /alert (wołanie graczy, żarty, itp.)

§3. Zabrania się wycofywania z sieci bez poinformowania (okres 2 tyg przed). Powiadomienia tego typu mają iść do osoby odpowiedzialnej za sieć.

§4. Od właścicieli podserwerów nie wymaga się dostępu do bazy danych MySQL, klienta FTP, rangi na danym podserwerze.

§5. Banowanie na serwerze lobby jest tylko za reklamę innego servera.

§6. Właściciel trybu nie musi dzielić się swoimi YouTuberami z właścicielami innych trybów

§7. Właściciel podserwera jak i jego administracja ma obowiązek wstawiać się na zebrania prowadzone na TS3 (mc-slimestart.pl godzina 18.30 w każdą sobotę).

§8. Właściciel trybu po dołączeniu do sieci nie ma obowiązku płacenia za sieć, jedynie za swój podserwer.

§9. Siecią Slimestart opiekuje się THEworld do niego można kierować uwagi/skargi/zapytania/propozycje w sprawie sieci.

§10.Każdy właściciel podłączony do sieci automatycznie akceptuje regulamin

2. Regulamin zobowiązujący administracje trybów.

§1. Administator ma obowiązek posiadać rangę na jednym podserwerze (czyt pkt 1.§1.).

§2. Administrator nie ma obowiązku płacić za podserwer ani za sieć może to uczynić jedynie z własnej woli.

§3. Administrator nie może nadużywać przyznanych mu uprawnień. Złamanie tego paragrafu będzie surowo karane.

§4. Każda osoba rekrutująca się na sieci Slimestart automatycznie akceptuje regulamin.

3. Regulamin zobowiązujący graczy

§1. Każdy gracz ma prawo zostać zrekrutowanym po spełnieniu wymagań podanych na forum (http://slimestart.pl/forum).

§2. Gracz zgłaszający skargę na administratora zostanie wynagrodzony.

§3. Gracz ponadto ma obowiązek przestrzegać regulaminu trybu widniejącego na spawnie.

§3. System kar nie musi ale może różnić się na każdym trybie.

§4. Jeżeli chcesz podjąć współprace skontaktuj się z osobą powołaną do tego (czyt. Pkt 1. §9.).

§5. Każda osoba rejestrująca się na sieci Slimestart automatycznie akceptuje regulamin.

Copyright by Slimestart 6.12.16