Kierownik budowy

Opis stanowiska

Teren całego kraju

GGT SOLUTIONS S.A. zatrudni osoby na stanowisko „KIEROWNIK BUDOWY”. Miejsce pracy: budowy na terenie Polski

Zakres czynności

Organizowanie procesu wykonawstwa, kierowania przebiegiem robót oraz sprawowanie nadzoru i kontroli nad wykonawstwem robót ze szczególnym zwróceniem uwagi na:

 • Zachowanie zgodności z dokumentacją i warunkami technicznymi wykonywania robót
 • Czuwanie nad należytą jakością wykonywanych robót poprzez przestrzeganie obowiązujących norm, instrukcji oraz poleceń służb kontrolujących,
 • Przestrzeganie ustalonych przepisami zasad oraz wymogów i zaleceń z zakresu BHP i ochrony P.POŻ.
 • Przestrzeganie obowiązujących przepisów i instrukcji w zakresie elektroenergetyki
 • Właściwe wykorzystanie sprzętu budowlanego
 • Przestrzeganie właściwego i oszczędnego zużycia materiałów oraz zasad racjonalnej gospodarki materiałowej

Wymagania

 • wykształcenie wyższe o kierunku budowlanym
 • udokumentowane minimum dwuletnie doświadczenie w pracy na budowie (minimum 12 miesięcy jako osoba nadzoru) najlepiej w technologiach bezwykopowych
 • uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej lub konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczeń
 • znajomość zasad bezpieczeństwa na budowie,
 • łatwość w podejmowaniu trudnych decyzji
 • prawo jazdy kat. B,

Oferujemy

 • Atrakcyjne wynagrodzenie i objęcie systemem premiowym
 • Samodzielne i pełne wyzwań stanowisko
 • Możliwość rozwoju i doskonalenia swoich umiejętności w wiodącej firmie w branży geotechnicznej i lidera polskiego rynku przekroczeń bezwykopowych,

  Załącz CV