GGT Solutions S.A.

Jesteśmy firmą inżynieryjno budowlaną, która oferuje kompleksowe usługi w zakresie technologii bezwykopowych i geoinżynierii.

Prowadzi działalność gospodarczą w zakresie wykonywania specjalistycznych robót inżynieryjno-budowlanych i projektowania w tym zakresie nieprzerwanie od 1991 roku.

Już od ponad 30 lat stawiamy na innowacje i ciągły rozwój w zakresie wykonywanych prac w sektorze inżynierii bezwykopowej i geoinżynierii. Obecnie na terenie całej Polski oraz Europy oferujemy szereg technologii bezwykopowych i wspomagających je prac geotechnicznych.

Zobacz nas w akcji
Inżynieria bezwypadkowa

Inżynieria bezwykopowa

W obrębie technologii bezwykopowych wykonujemy przekroczenia pod przeszkodami dla instalacji sieci gazowych, wodociągowych, kanalizacyjnych, ciepłowniczych, energetycznych i kablowych. Dzięki zakupieniu nowocześniejszych jednostek sprzętowych, oprócz przewiertów poziomych wykonywanych dotychczas za pomocą pras hydraulicznych o średnicach 3000mm, oferujemy także realizacje zdalnych przewiertów w technologii Mikrotunelingu o średnicach do 1500 mm, Horyzontalnych Przewiertów Sterowanych HDD (Horizontal Directional Drilling), o średnicach do 1400 mm oraz wiercenia dla jednoetapowych instalacji rurociągów stalowych w technologii Direct Pipe o średnicach do 1400mm.

Zobacz więcej

Geoinżynieria

W obrębie geotechniki wykonujemy roboty związane z zabezpieczaniem głębokich wykopów ścianką szczelną z grodzic stalowych w większości dostępnych typoszeregów oraz przy pomocy pali wierconych i kolumn jet-grouting. Ponadto posiadamy doświadczenie w wykonywaniu mikropali, kotew oraz gwoździ gruntowych. Oferujemy także wbijanie rur i kształtowników stalowych dla potrzeb tymczasowych podpór mostowych lub dla ścianek berlińskich. W gamie oferowanych usług znajdziemy również wykonywanie pali przemieszczeniowych FDP oraz CFA oraz przesłon przeciw filtracyjnych.

Zobacz więcej

Geoinżynieria

Park maszynowy

Dysponujemy wszechstronie wyposażonym parkiem maszynowym pozwalającym na płynne i kompletne przeprowadzenie zadań inwestycyjnych. W skłąd parku wchodzą maszyny wiertnicze, koparki, żurawie, kotwiarki i maszyny do Jet Groutingu, wciskacze, wibromłoty.

Wydarzenia i aktualności

Gaz-System – ukończono najdłuższy przewiert HDD w Polsce

17 sierpnia 2023
Satysfakcja to bardzo ważny element naszej pracy, a satysfakcja z ukończenia najdłuższego przewiertu HDD Intersect w Polsce jest wprost nie do opisania! Dzięki wysiłkom całej kadry zaangażowanej w realizację projektu.
Więcej

Geotermia z rozmachem

2 października 2022
Zapewne wiele z was słyszało już o planach wykonania w Polsce głębokiego na 7 km odwiertu badawczo-eksploatacyjnego (Bańska PGP-4) w celu ustalenia zasobów termalnych w utworach eocenu numulitowego i mezozoicznych podłoża niecki podhalańskiej w obszarze górniczym Podhale 2 w miejscowości
Więcej