Witaj, jesteśmy właśnie w trakcie tworzenia nowej strony internetowej naszej firmy. W związku ze zmianami jakie zaistniały w naszej spółce, prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami.

Przejdź do strony www

Z dniem 13 kwietnia 2021 roku zmianie uległa nazwa, logo i siedziba naszej spółki z dotychczasowej:

PPI CHROBOK S.A. z siedzibą w Bojszowach Nowych

GGT SOLUTIONS S.A. z siedzibą w Studzienicach

Główna Siedziba Firmy
GGT Solutions S.A.
ul. Jaskółek 10
43-215 Studzienice

Adres do korespondencji:
GGT Solutions S.A.
ul. Jaskółek 10
43-215 Studzienice

Zmiany zaistniałe w naszej firmie dotyczą tylko jej nazwy i loga oraz lokalizacji głównej siedziby. Wszystkie pozostałe dane tj. NIP 646-24-43-261, REGON 276695229, KRS 000400349, BDO 000095639 oraz numery kont bankowych i telefonów pozostają bez zmian. Wszelkie potrzebne dane można znaleźć na naszej obecnej stronie internetowej. Poniżej podajemy najważniejsze adresy:

Nowy adres strony internetowej to www.ggts.pl

Główny adres e-mail do korespondencji to biuro@ggts.pl

Zapytania ofertowe prosimy przesyłać na zapytania@ggts.pl

Jednocześnie informujemy, iż wszelkie zmiany będą wdrażane sukcesywnie, a dotychczas znane Państwu adresy będą funkcjonowały równolegle w okresie przejściowym.

Celem poznania dokładnej oferty naszej firmy zapraszam do odwiedzenia naszej starej strony internetowej www.chrobok.com.pl.

Przejdź do strony www

Folder reklamowy