Gazociąg Baltic Pipe

Nazwa Zadania: Gazociąg Baltic Pipe
Zastosowana Technologia: Direct Pipe
Średnica rurociągu: 1016mm x 22,2mm
Długość całkowita wiercenia: 1 440 mb
Termin realizacji: lipiec 2021 – marzec 2022
Inwestor: Gaz-System S.A.

W ramach budowy lądowego odcinka gazociągu Baltic Pipe na odcinku relacji Goleniów – Lwówek nasza firma wykonała łącznie cztery długie przekroczenia w technologii Direct Pipe oraz 14 wierceń krótkich. Największym wyzwaniem podczas budowy gazociągu było przekroczenie rzeki Warty. Prace przygotowawcze, w skład których wchodziły takie czynności, jak dobór odpowiedniej hydrauliki, programu płuczkowego i rozstawu pomp tunelowych, modyfikacja systemu nawigacji, trwały ponad rok.

Długość przewiertu wynosiła ponad 1440 m, co stanowi rekord Europy w przypadku instalacji Direct Pipe oraz rekord świata w przypadku wykorzystania urządzenia AVN800DP. Rurociąg został podzielony na cztery sekcje po 360 m. Zdecydowano się na mobilizację dwóch urządzeń pchających Pipe Thruster o łącznej sile 10 000 kN. Wiercenie odbywało się w trudnych, zmiennych warunkach gruntowych złożonych z gliny, żwiru i piasku. Zakończenie wiercenia nastąpiło 8 marca 2022 r.